UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Từ Liêm giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. Theo đó, tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 lên đến 1.220 tỷ đồng, trong đó vốn cải tạo và phát triển lưới trung áp là 969,3 tỷ đồng, lưới hạ áp và công tơ là 250,7 tỷ đồng.
Dự kiến, trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện Từ Liêm cần tới 1.323,6 triệu kWh điện thương phẩm, giai đoạn 2016-2020 cần tới 2.287,3 triệu kWh.

Trong Quy hoạch được Thành phố phê duyệt nêu rõ yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế lưới điện  huyện Từ Liêm. Cụ thể, ngoài việc  tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành điện và xây dựng , các công trình lưới điện Từ Liêm khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo phải đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch như: Đối với lưới điện 110 kV, các trạm biến áp phải được thiết kế với tổng phụ tải không lớn hơn 75% công suất định mức ở chế độ vận hành bình thường, có đủ dự phòng công suất khi xảy ra sự cố hoặc sửa chữa. Quy mô công suất trạm biến áp được thiết kế tối thiểu là 2 máy biến áp, sử dụng máy biến áp có công suất định hình 63 MVA đối với các trạm công cộng, đối với các trạm khách hàng chuyên dùng tùy theo nhu cầu sẽ được tính toán quy mô công suất cho thích hợp…


Huyện Từ Liêm cần 1.220 tỷ đồng để phát triển điện lực trong giai đoạn 2011-2015

Đối với lưới điện trung áp, thực hiện cải tạo toàn bộ lưới 6 - 10kV lên 22kV để tiêu chuẩn hóa vận hành lưới điện trung áp ở cấp điện áp 35 -22 kV; xóa bỏ dần các trạm biến áp trung gian 35/6 kV. Sử dụng cáp ngầm đối với các tuyến phố chính đã ổn định quy hoạch và các thị trấn, các khu đô thị mới, các khu vực có yêu cầu mỹ quan đô thị cao, các khu công nghiệp đồng bộ với sự phát triển của các dự án hạ tầng khác như thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. Phấn đấu tới năm 2015, toàn Huyện đạt 70% ngầm hóa đường dây trung áp .

Đối với trạm biến áp phân phối công cộng, công suất được tính theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong khu vực bán kính 50 - 300m tùy thuộc mật độ phụ tải với khả năng mang tải từ 65% trở lên. Lưới điện hạ áp áp dụng hệ thống hạ áp 220/380 V, 3 pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp…

Theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trên, các hạng mục được cải tạo, xây mới bao gồm:

Đối với lưới điện trung áp, xây dựng mới nhiều trạm biến áp, bao gồm: Trạm 110/22 kV Cầu Diễn (xã Phú Diễn – Từ Liêm công suất 2x63 MVA, được đấu nối vào đường dây 110 kV Chèm – Hà Đông dài 0,3km, dây 2ACSR 400, dự kiến sẽ vận hành năm 2012; Trạm 110/22 kV Nam Thăng Long (Ciputra) – phường Phú Thượng (Tây Hồ) công suất 2x63 MVA, cấp riêng cho khu đô thị Nam Thăng Long. Trạm này được đấu nối vào đường dây 110 kV Chèm – Tây Hồ dài 1km, dây 2ACSR 400; Trạm 110/22 kV Tây Hồ Tây (trong khu đô thị mới Tây Hồ Tây, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm) công suất 1x63 MVA, đấu nối chuyển tiếp với đường dây 110 kV Mỹ Đình – Chèm dài 1km, dây cáp 2XLPE-1200 (dự kiến vận hành năm 2013). Đồng thời, nâng công suất trạm 110/22 kV Thanh Xuân từ (40+63) MVA lên 3x63 MVA (đã thực hiện năm 2011); trạm 110/22 kV Nghĩa Đô từ (2x40+63) MVA lên 3X63 MVA (năm 2012); trạm 110/22 KV Thượng Đình từ 2x63+25) MVA lên 4x63 MVA (năm 2014). 

Giai đoạn 2016 - 2020 Điện lực Từ Liêm sẽ tiến hành nâng công suất trạm 110/35/22 kV Nhật Tân từ (40+63) MVA lên 2x63 MVA, trạm 110/22 kV Tây Hồ Tây từ 1x63 MVA lên 2x63 MVA, trạm 110/22 kV Cầu Diễn từ 1x63 MVA lên 2x63 MVA.

Đối với lưới điện trung áp: Từ Liêm sẽ xóa bỏ trạm TC 35/6kV Cầu Diễn, TG 35/6kV Mễ Trì, cải tạo toàn bộ lưới 6kV sau 2 trạm TG này và lưới 10kV sau trạm 110kV Nghĩa Đô lên lưới 22kV. Cải tạo 102 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 65. 88MVA; xây mới 260 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 226.65MVA; Cải tạo 112,2km đường dây trung áp, trong đó hạ ngầm 97,6km; Xây dựng mới 160,6km đường dây trung áp, trong đó cáp ngầm là 105,6km.

Đối với lưới điện hạ áp: Xây dựng mới 210,8km đường dây hạ áp, trong đó cáp ngầm là 39,3km; cải tạo 174,5km đường dây hạ áp, trong đó cáp ngầm là 64,5km; lắp mới 19.300 công tơ, thay thế 55.000 cái…


 
Theo Kinh tế đô thị