Cách điện thủy tinh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại - HK là đơn vị hàng đầu trong cung cấp vật tư thiết bị điện cho đường dây và trạm đến cấp điện áp 500kV. 

Cách điện thủy tinh (glass insulator) được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Trọng lượng của mỗi đơn vị (bát sứ) từ  6,1kg, 6,3kg, 6,5kg.

Cách điện thủy tinh (glass insulator) dùng để cách ly vật mang điện giữa đường dây truyền tải điện với cột, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC.

Cách điện thủy tinh (glass insulator) đa dạng chủng loại, thích nghi với các môi trường lắp đặt, các môi trường nhiệt đới hóa.

Trong cách gọi thông thường, mặc dù sản phẩm đựoc làm bằng thủy tinh nhưng ta hay gọi chung là sứ, bát sứ… Tuy nhiên, cách điện thủy tinh có những đặc tính ưu trội hơn so với cách điện gốm, cách điện polymer.

 

70kn
70kn_hkec

Cách điện thủy tinh 70kN

Sứ cách điện thủy tinh 70kN (glass insulator) được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Trọng lượng của mỗi đơn vị (bát sứ) ...
sucachdien120kn_hkec
sucachdien120kn

Cách điện thủy tinh 120kN

Sứ cách điện thủy tinh 120kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện ...
sucachdien160kn
sucachdien160kn_hkec

Cách điện thủy tinh 160kN

Sứ cách điện thủy tinh 160kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện ...
sucachdien210kn_hkec
sucachdien210kn_hk

Cách điện thủy tinh 210kN

Sứ cách điện thủy tinh 210kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện ...
Cách điện thủy tinh 300kN
Cách điện thủy tinh 300kN_hkec

Cách điện thủy tinh 300kN

Sứ cách điện thủy tinh 300kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện ...
Cách điện thủy tinh 400kN-U400

Cách điện thủy tinh 400kN

Sứ cách điện thủy tinh 400kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện ...

Dự án tiêu biểu


Trụ sở chính công ty

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh