Để đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất kinh doanh và dân sinh cho người dân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, công trình đường dây 110kV Krông Ana- Krông Ana 2 và vị trí TBA 110kV Krông Ana 2 sẽ được triển khai xây dựng.
 


Các công trình lưới điện đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
 
Công trình TBA 110 kV KRông Ana 2 và nhánh rẽ được đặt tại Buôn Rung - TT Buôn Trấp với diện tích chiếm dụng của công trình khoảng 279.870 m2 trong đó diện tích chiếm dụng vĩnh viễn của đường dây khoảng 4075 m2; diện tích chiếm dụng vĩnh viễn của TBA khoảng 6000m2; diện tích chiếm dụng tạm thời của đường dây khoảng 269.795m2. Dự kiến xây dựng với quy mô cấp điện áp 110/22kV, phía 110kV gồm 01 ngăn đường dây đi TBA Krong Ana 2, 01 ngăn đường dây dự phòng, 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Lăk (dự phòng), 01 ngăn MBA T2 (dự phòng), 01 ngăn phân đoạn (dự phòng), 01 ngăn MBA T1; phía 22kV gồm 06 ngăn đường dây, 01 MBA, 01 ngăn phân đoạn, 01 ngăn máy biến điện áp, 01 ngăn MBA tự dùng; Công suất của trạm 2x25MVA. Trạm được thiết kế theo kiểu nửa ngoài trời vận hành theo chế độ có nhân viên trực thường xuyên.

Phần đường dây 110kV xây dựng mới đi qua địa bàn các xã: Ea Tiêu, Dray B’ Hăng – huyện Cư Kuin, xã Ea Bông, thị trấn Buôn Trấp – huyện Krông Ana tỉnh Đăk Lăk với chiều dài tuyến khoảng 18,258 km với địa hình tuyến đường dây đi qua tương đối phức tạp, đồi núi cáo độ dốc lớn hơn 50m, tuyến vượt qua nhiều tụ thủy; địa vật chủ yếu là đồi cây trồng keo, cà phê có xen lẫn đất màu. Công trình sẽ do Chi nhánh điện cao thế Đăk Lăk và Điện lực Đăk Lăk thi công.

Sở Công Thương Đăk Lăk sẽ phối hợp giải phóng mặt bằng nhanh để công trình  thi công đúng tiến độ đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn.
 
Phúc An/ EVNNews.vn (tổng hợp)