Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung văn bản điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án "Truyền tải điện miền Bắc" vay vốn AFD.

Dự án "Truyền tải điện miền Bắc" sẽ mở rộng và nâng cấp một phần đường truyền tải điện 500kV và 220kV,

tạo điều kiện truyền nguồn điện bổ trợ nhằm cải thiện sự ổn định của hệ thống và tăng cường hiệu quả sử dụng của các nhà máy phát điện hiện tại và tương lai tại miền Bắc.

(Nguồn: Công văn 1570, 1572/TTg-QHQT)